top of page

Interview tijdschrift DEAL!

Voor het tijdschrift DEAL! werden Jacomine Hendrikse en Jeffrey Koerhuis, beiden lid van de stuurgroep van Erfgoed Jong én jonge erfgoedprofessional, geïnterviewd over hun kijk op de duurzame toekomst van erfgoed.


Programma Erfgoed Deal

In de Erfgoed Deal worden afspraken gemaakt over het behoud en het gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment: energietransitie en verduurzaming, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp.


DEAL! Erfgoed als vaste waarde voor de toekomst is een uitgave van het programmabureau Erfgoed Deal. DEAL! verschijnt twee keer per jaar.


Lees hieronder het interview of download de editie van DEAL! hier. Nummer 4 – voorjaar 2022
Recente blogposts

Alles weergeven

Symposium 'Jongeren betrekken'

Jongeren vormen de spil van de komende generaties. Het is cruciaal om hen actief te laten deelnemen in het erfgoeddomein. Dit niet alleen ter behoud van ons erfgoed, maar ook om vernieuwing en frisse

Commentaires


bottom of page