top of page

Erfgoed Jong verwelkomt honderdste lid!Sinds 7 mei telt Erfgoed Jong honderd enthousiaste leden. Een mijlpaal, waaraan een aantal geslaagde samenwerkingen en activiteiten voorafgingen.

2020: Een succesvol jaar

Sinds Erfgoed Jong in april 2019 een doorstart maakte, groeide het netwerk onophoudelijk. Juist in deze tijd is deel uitmaken van een relevant erfgoednetwerk voor jongeren belangrijker dan ooit. Naast een netwerk dat groeide, kreeg Erfgoed Jong als klankbord voet aan de grond binnen de erfgoedsector. De afgelopen maanden organiseerde Erfgoed Jong een aantal succesvolle online activiteiten en ging het interessante samenwerkingen aan. Onder andere met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Mondriaan Fonds voor de online netwerkbijeenkomst HERE: Heritage Reflections, met de Katoendrukkerij in Amersfoort, en voor 2021 staan alweer nieuwe samenwerkingen tussen leden van Erfgoed Jong en diverse erfgoedorganisaties op stapel. Logisch ook, het netwerk zit vol enthousiaste jongeren die staan te trappelen het erfgoedveld te betreden. De leden hebben uiteenlopende achtergronden, zij studeren en/of werken zowel binnen de materiële en immateriële erfgoedsector.

Erfgoed Jong: lef, kennis en verassende perspectieven

Erfgoed Jong is een onafhankelijk landelijk netwerk van jongeren tussen 16 en 30 jaar oud met interesse in én een mening over (immaterieel) erfgoed. Met lef, kennis en verrassende perspectieven willen leden van Erfgoed Jong de erfgoedwereld van nieuwe impulsen voorzien. Het doel is om de stem van jongeren binnen de erfgoedsector te laten klinken, zodat jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen én om ervoor te zorgen dat de erfgoedsector met de tijd meebeweegt. Een win-win situatie dus. Erfgoed Jong-leden komen meerdere keren per jaar samen tijdens netwerkborrels en (inhoudelijke) activiteiten op bijzondere locaties of online. Deze activiteiten worden door de leden zelf georganiseerd. Een stuurgroep ondersteunt hen hierbij. Daarnaast zet de stuurgroep opdrachten van uiteenlopende opdrachtgevers uit onder de leden.

Stuurgroep De stuurgroep van Erfgoed Jong opereert onder de vlag van het Nederlands Openluchtmuseum en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze organisaties stellen momenteel uren beschikbaar, maar het is goed mogelijk dat Erfgoed Jong in de toekomst zelfstandig zal opereren.

Recente blogposts

Alles weergeven

Symposium 'Jongeren betrekken'

Jongeren vormen de spil van de komende generaties. Het is cruciaal om hen actief te laten deelnemen in het erfgoeddomein. Dit niet alleen ter behoud van ons erfgoed, maar ook om vernieuwing en frisse

Comments


bottom of page