top of page

Erfgoed Jong was HERE!Op 11 februari vond de netwerkbijeenkomst HERE- Heritage Reflections, georganiseerd door het Mondriaanfonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed plaats. De online bijeenkomst stond in het teken van uitwisseling en ontmoeting tussen jonge erfgoedprofessionals en diverse instellingen uit het erfgoedveld. Binnen acht thema's werden steeds vier workshops gegeven.


Over het thema 'Jonge erfgoedprofessionals in de organisatie: hoe leer je van elkaar en welke rol heeft de jonge erfgoedprofessional?' vertelde stuurgroeplid Martine over Erfgoed Jong en hoe we als netwerk manieren vinden om elkaar te ondersteunen. Na een introductie over Erfgoed Jong focuste ze op de positie van jonge erfgoedprofessionals in de coronacrisis. Aan de hand van gegevens uit een enquête die onder de leden van Erfgoed Jong was uitgezet, werd duidelijk dat veel jonge professionals zich zorgen maken over hun werksituatie. Sommigen gaven aan op zoek te gaan in een andere sector doordat er minder banen zijn. Een ander punt dat naar voren kwam, zijn de zorgen over het niet kunnen netwerken.

Op dit laatste probeerde Erfgoed Jong in te spelen door de webinar 'Werken in de erfgoedsector?!' te organiseren. Het is een van de manieren waarop we als jonge professionals elkaar kunnen ondersteunen!


De zichtbaarheid van Erfgoed Jong ging verder dan deze sessie: wel 10 leden van Erfgoed Jong waren moderator bij een workshop. Het modereren van de workshops werd als leerzaam ervaren. Zo vertelt Daniël Hendrikse: "In de breakout sessie over digitalisering met een casus van The Black Archives kwam bijvoorbeeld naar voren dat digitalisering een tijdrovend proces is dat vakkennis en nauwkeurigheid veronderstelt. Voor een organisatie als The Black Archives, die grotendeels draait op vrijwilligers, is het daarom lastig om grootschalige digitalisering te realiseren. Het was nuttig om na te denken over oplossingen voor de uitdagingen die digitalisering met zich meebrengt."
Recente blogposts

Alles weergeven

Symposium 'Jongeren betrekken'

Jongeren vormen de spil van de komende generaties. Het is cruciaal om hen actief te laten deelnemen in het erfgoeddomein. Dit niet alleen ter behoud van ons erfgoed, maar ook om vernieuwing en frisse

Kommentare


bottom of page