top of page

Over erfgoed

Cultureel erfgoed zien we overal om ons heen: denk bijvoorbeeld aan monumenten, objecten in musea en rituelen en tradities. Erfgoed geven we door aan volgende generaties, daarom restaureren, archiveren of borgen we het.

Veel materieel en immaterieel erfgoed heeft een lange geschiedenis die ons iets vertelt over hoe we ons als mensen hebben ontwikkeld en hoe onze maatschappij is gevormd.

Bloemencorso Lichtenvoorde - rechtenvrij.jpg

Materieel en immaterieel erfgoed

Materieel en immaterieel erfgoed zijn nauw met elkaar verbonden. Onder materieel erfgoed verstaan we roerend en onroerend erfgoed. Denk hierbij aan schilderijen in musea, historische gebouwen of archiefstukken maar ook landschappen en digitale kunst . Onder immaterieel erfgoed verstaan we culturele uitingen, zoals feesten, rituelen en traditioneel vakmanschap, die worden doorgegeven aan volgende generaties. Het is levend erfgoed.

Hoewel in het huidige erfgoedveld in Nederland materieel en immaterieel erfgoed als twee parallelle typen erfgoed worden benaderd, zijn er veel kruisingen en raakvlakken. Denk bijvoorbeeld aan de oude klokken die gebruikt worden door de beiaardier of aan een optocht die door een historische binnenstad trekt.

Erfgoed verbindt

Een belangrijke ontwikkeling binnen het erfgoedveld is participatief werken. Het Verdrag van Faro benadrukt dat erfgoed een verbindende waarde heeft en dat deelname vanuit de samenleving aan erfgoed van belang is.

Mensen geven immers betekenis aan erfgoed.

Jongeren en erfgoed

Veel jongeren vinden het belangrijk om erfgoed te beschermen of borgen. Ze zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van erfgoed of denken na over de rol van erfgoed in hun eigen leven. De leden van Erfgoed Jong gaan met elkaar in gesprek over wat belangrijke aspecten zijn als het gaat om het doorgeven van erfgoed. Hoe gaan we om met de herbestemming van kerken? Wat betekent inclusief werken als museum? En wat beweegt iemand om smid te worden?

 

Door ruimte te creëren voor de ideeën van jonge mensen willen we  verandering brengen in het erfgoedveld.

bottom of page